Tân Hưng ThịnhTân Hưng Thịnh

CÔNG TY TNHH MTV TM DV TÂN HƯNG THỊNH

Tân Hưng Thịnh

CÔNG TY TNHH MTV TM DV TÂN HƯNG THỊNH

img
Hicon/JiangHai CD 137 400V 8200MF Capacitor factory
Hicon/JiangHai FXA 4700VDC 4700MF Capacitor factory
Hicon/JiangHai CD294 500V 470MF Capacitor factory
Hicon/JiangHai CD135 400V 10000MF 85°C Capacitor factory
Hicon/JiangHai  HCGF5A 400VDC 2200MF Capacitor factory
Hicon/JiangHai FXA 400VDC 3300MF Capacitor factory
LIMIT SWITCH XCK-J10511
Hicon/JiangHai CD139S  450V 4500MF Capacitor factory
Capitor Hicon/JiangHai CD138S 350V 12000uF
Hicon/JiangHai FXA 3300 MFD 400 VDC
Capitor Hicon/JiangHai CD135 450V/ 1500MF , 85°C
img
0931421097
email
email
Giỏ hàng0